FOX decorator
Języki:
Wyszukiwanie zaawansowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier Dekoracyjny

półpergamin

Papier Dekoracyjny, to bardzo cienki, półpergaminowy papier w arkuszach, służący do wykonywania na ścianach artystycznych dekoracji. Odpowiednio ułożony, uprzednio zgnieciony Papier, zapewnia dekorowanym powierzchniom, niepowtarzalną, niezwykle dekoracyjną fakturę zmiętego papieru. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni są pajęczynki, żyłki i większe zagniecenia Papieru, rozsiane na całej dekorowanej powierzchni.

Przykłady wymalowań

 

 

 

 

 

 

Pełny opis

Papier Dekoracyjny


PAPIER DEKORACYJNY
, to bardzo cienki, półpergaminowy papier w arkuszach, służący do wykonywania na ścianach artystycznych dekoracji. Odpowiednio ułożony, uprzednio zgnieciony PAPIER, zapewnia dekorowanym powierzchniom, niepowtarzalną, niezwykle dekoracyjną fakturę "zmiętego papieru". Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni są "pajęczynki":, "żyłki" i większe zagniecenia PAPIERU, rozsiane na całej dekorowanej powierzchni.

Zakres zastosowania:

PAPIER DEKORACYJNY przeznaczony jest do nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń.

Wykończenie i zabezpieczenie:
Do mocowania i zabezpieczania dekoracji wykonanej z papieru półpergaminowego służy PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY. Po zakończeniu aplikacji, PAPIER DEKORACYJNY dodatkowo może być pokrywany PATYNAMI i WERNIKSAMI METALICZNYMI oraz BEJCAMI DO ŚCIAN (bezbarwnymi
lub z dodatkiem barwników). Wcierane miękkim pędzlem, szczotką czy rozcierane plastikową japonką, zmieniają charakter dekoracji przez kolorystyczne wzmocnienie efektu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

PAPIER DEKORACYJNY wymaga podłoża równego, mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Wszystkie powierzchnie, przed rozpoczęciem wklejania PAPIERU, muszą być zagruntowane GRUNTEM ODCINAJĄCYM STOPPER.

Uwaga!:

-Dekorując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie dekoracyjnej powłoki.
-Zbyt chłonne podłoże drastycznie przyspiesza schnięcie medium mocującego, co utrudnia prawidłowe wklejanie PAPIERU.
-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi uszkodzeniem dekorowanej powierzchni.

Dodatkowe wskazówki:
W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory lub widoczne są naprawy powierzchni), należy przed aplikacją GRUNTU ODCINAJĄCEGO STOPPER, zastosować jednowarstwowo PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY,
celem ujednolicenia kolorystycznego. Dobre efekty uzyskuje się, barwiąc farbę podkładową na kolor zbliżony do finalnej dekoracji.

Przygotowanie PAPIERU:

Po wyciągnięciu z opakowania, każdy arkusz zgniatamy mocno i delikatnie rozwijamy, prostujemy (starając się nie rozerwać papieru).
Następnie należy nieregularnie oderwać fabrycznie przycięty brzeg papieru, aby proste linie nie utrudniały maskowania łączeń pomiędzy arkuszami.
Takie pomarszczone, z nieregularnymi brzegami arkusze, gotowe są do wklejania na dekorowaną powierzchnię. Każdy arkusz PAPIERU ma 0,7 m2 .
Po, zgnieceniu, rozprostowaniu i oberwaniu brzegów ok 0,4 â 0,5 m2 w zależności od stopnia rozprostowania.

Przygotowanie farby jako medium klejowego:
PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać. Jeżeli wymaga tego projekt dekoracji, można go zabarwić. Uzyskujemy wtedy od razu po naklejeniu i zabezpieczeniu PAPIERU, gotowy efekt kolorystyczny. Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego. Do dyspozycji Państwa jest cała gama Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość farby do pokrycia całej powierzchni.

Dekorowanie:

1 krok:
Polega na wklejeniu wcześniej przygotowanych arkuszy PAPIERU DEKORACYJNEGO.
Na zagruntowaną, wyschniętą powierzchnię, niewiele większą od 2-4 arkuszy papieru, nanosimy PODKŁAD przy użyciu wałka sznurkowego, najlepiej nieregularnymi, zygzakowatymi ruchami w kształcie litery M. Pomarszczony półpergamin przykładamy do mokrej farby, delikatnie układamy wzór. Zaraz potem, przyklejony papier dociskamy suchym wałkiem, aby usunąć pęcherze powietrza spod PAPIERU. Po wklejeniu 2-4 arkuszy, pokrywamy PODKŁADEM przyległy obszar i wklejamy następne arkusze. Wklejając następny arkusz papieru staramy się wpasować do nierówności brzegu już przyklejonych arkuszy. Zalecamy unikać regularności przy wklejaniu arkuszy papieru. Najlepsze efekty uzyskuje się gdy sąsiadujące rzędy papieru przesunięte są w stosunku do siebie o połowę arkusza (jak cegły w murze). Nie należy powtórnie dociskać arkuszy wracając się do początku pracy, gdyż grozi to oderwaniem rozmoczonego półpergaminu. Na tym etapie nie zwracajmy uwagi na szpanujące, jakby niewklejone brzegi arkusza. Wkleimy je później jak całość przeschnie. W ten sosób pracę należy wykonać systematycznie na całej powierzchni. Pozostawiamy dekorowaną powierzchnię do przeschnięcia na około 2 godziny.


2krok:

Polega na doklejaniu nie wklejonych brzegów PAPIERU. Najlepiej tę czynność wykonać przy użyciu płaskiego pędzla. Wystarczy nabrać odrobinę PODKŁADU DEKORACYJNEGO BIAŁEGO i podkleić wszystkie odstające krawędzie arkuszy. Zaraz potem należy docisnąć suchym wałkiem sznurkowym. Na tym etapie możemy dokonać napraw (wymiany arkuszy wklejonych wcześniej). W tym celu należy usunąć dany arkusz przy pomocy szpachelki, ponownie zastosować PODKŁAD i wkleić nowy arkusz PAPIERU. Ewentualnie dokonać doklejenia brzegów. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przez następne 3 godziny.

3 krok:
W tym kroku pokrywamy całą powierzchnię PODKŁADEM DEKORACYJNYM BIAŁYM, używając do tego celu płaskiego pędzla i wałka. Należy wciskać PODKŁAD pod wszystkie powstałe zagniecenia PAPIERU i równocześnie przy użyciu wałka sznurkowego, nieregularnymi, zygzakowatymi ruchami w kształcie litery M nanieść na całą powierzchnię PODKŁAD. Przed rozpoczęciem dalszej dakoracji pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na 12 godzin. Po tym okresie mamy powierzchnię gotową na przyjęcie następnych warstw dekoracji.

Technika bejcowania, werniksowania, patynowania:
Pokrywamy powierzchnię wybranym produktem, aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, oraz sposobu przygotowania i modelowania PAPIERU. Zależy również od zastosowania dodatkowych sposobów wykończenia dekorowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem

NARZĘDZIA
Wałek sznurkowy, wałek do farb emulsyjnych, pędzel płaski ok. 10 cm. Po skończonej pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.   Dane techniczne
połysk mat
kolor biały
wydajność ok. 2 arkusze/m2
ilość warstw 1
spoiwo akryl
czas schnięcia 6-12 godzin

Efekty dekoracyjne


Efekty specjalne


Porady

Do podstawowych technik dekoratorskich należy barwienie papieru za pomocą barwników dodawanych do Podkładu Dekoracyjnego Białego

Ciekawe efekty osiągniemy wykańczając Papier Dekoracyjny Patynami Metalicznych bądź Werniksami Metalicznymi. Kolejnym interesującym rozwiązaniem może być wielowarstwowe nakładanie różnych barw Werniksów Metalicznych.

Przed przystąpieniem do pracy należy uprzednio przygotować papier na całą powierzchnię ściany. Akrusze pergaminu mocno zgniatamy i obrywamy brzegi.


Krok po kroku

1
2
3
4
Fox Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Gazowa 3
tel.  071 3366651
fax 071 3367098